Římskokatolická fara byla v Heřmanově postavena v roce 1799. Jde o dvoupodlažní zděnou barokní stavbu s částečným podsklepením a podkrovím pod valbovou střechou. Spolu s kostelem sv. Mikuláše (postaven roku 1731), hospodářským zázemím a zahradou tvořila farní budova ucelený areál. Fara sloužila jako obydlí pro faráře a potřeby farního úřadu, k setkávání lidí apod. Hodnotné barokní stavby fary i kostela byly v roce 1964 zapsány do státního seznamu nemovitých kulturních památek. Od roku 1992 byla fara neobydlená. To se negativně projevilo na jejím stavebně technickém stavu. S myšlenkou na rekonstrukci přišel v roce 2007 farář P. Tomáš Holcner. Cílem byla záchrana této vzácné kulturní památky a umožnění jejího dalšího využití. V roce 2013 byla fara generálně zrekonstruována za pomoci dotace ve výši 5 milionů korun z Programu rozvoje venkova.

Opravený kostel a rekonstruovaná fara spolu s farní zahradou utváří i dnes významný duchovní i společenský areál. Farní budova slouží k setkávání, vzdělávání, duchovním obnovám a různým kulturním, společenským a rekreačním akcím s ohledem na její křesťanský charakter. Využívají ji především farníci jako zázemí společenství farnosti, ale také další občané a širší veřejnost. Je vhodná k ubytování dětí a mládeže, rodin nebo jiných skupin, k rekreačním a studijním pobytům apod.