Farní kostel sv. Mikuláše je nejvýznamnějším místem křesťanského života farního společenství. Je to místo, kam lidé přicházejí, aby se zastavili při svém životním putování a společně oslavovali Boha, klaněli se mu, děkovali a prosili za sebe, za své blízké, za církev a za všechny lidi. Je to místo společenství se svatými, zvláště Pannou Marií a sv. Mikulášem, patronem kostela a farnosti. Je to místo, odkud se v síle Božího požehnání dále jejich život odvíjí a skrze radosti, starosti, bolesti a nakonec i skrze smrt směřuje k věčnému životu u Boha v nebi. Kostel je tak neustálou připomínkou skutečnosti, že náš život má hlubší duchovní rozměr a vyšší cíl, na který jako směrovka vzhůru ukazuje.

Původní dřevěný kostel byl asi již ve 13. století vystavěn v pozdně románském slohu. Asi v polovině 15. století byl postaven větší gotický kostel nebo alespoň přistavěna velká věž s několika zvony, která nejspíš stála několik metrů od kostela, jak tomu je u některých kostelů. Kostel byl orientovaný na východ. Kolem starého kostela stál i hřbitov (roku 1836 byl pro celou farnost založen hřbitov nový). V roce 1731 byl z důvodu nedostatečné kapacity postaven nový kostel v barokním slohu. Opravován byl roku 1878. Posvětil jej však až 1. září 1912 brněnský biskup Pavel hrabě Huyn. V poslední době byl kostel opět několikrát opravován a upravován.

Mezi nejvzácnější památky patří již zmíněné tři zvony. Největší z roku 1493, prostřední z roku 1484 a nejmenší z roku 1513. Uvnitř kostela jsou tři oltáře. Hlavní je se sochou sv. Mikuláše, patrona kostela, dva boční jsou se sochami Panny Marie Lurdské a sv. Anny. V kostele je také umístěná socha Panny Marie Karmelské z roku 1918. Za pozornost stojí i křížová cesta vyrobená roku 1901 v Mnichově. Reliéfy jsou z terakotty. Rámce reliefům křížové cesty vyrobil Adolf Kejda, stolař v Heřmanově a namaloval a pozlatil František Kolbábek, malíř v Hemřanově. Posvěcena byla v neděli 9. února 1902. Komplexní obnovy se jí dostalo v roce 2018 restaurátorem Ladislavem Moravcem z Vojkovic. Téhož roku byla opět instalována na slavnost Krista Krále.