Seznam všech nám známých kněží od roku 1661 ve farnosti Heřmanov

 • Daniel Pikásek (zemřel v červenci 1661)
 • Václav František Hrabovský z Vyškova (zemřel 1676) - založil farní matriku, popsal podrobně heřmanovskou farnost pro děkanskou matriku a podal soupis farních pozemků
 • Jan Jiří Skalka z Příbora na Moravě (zemřel 1684)
 • Martin Josef Láska (zemřel 1690)
 • Jiří Štefka z Vyškova (zemřel v září 1706)
 • Jan Vejlupek (zemřel 1727)
 • Ludvík Resch (zemřel 1771)
 • Tomáš Nepomuk Kouřil (zemřel 1756)
 • Eustach Staněk z Velké Bíteše (zemřel 1768)
 • Karel Seits z Otaslavic
 • František Jan Kostelecký z Velké Bíteše (zemřel v únoru 1814)
 • Josef Stesser z Mladé Boleslavi (zemřel 18. 1. 1855)
 • Josef Novotný
 • František Trojan z Brna (1875 přeložel do Mohelna)
 • Karel Bobrovský (zemřel 31. 7. 1897 v Brně)
 • Antonín Nevrkla
 • 1897-1923 – Jan Dvořák
 • 1923-1932 – Inocenc Haňka
 • 1932-1951 – Arnošt Přibil
 • 1932-1959 – Josef Melichar, rodák z Heřmanova, byl kaplanem. Pro nemoc musel předčasně odejít z duchovní správy.
 • 1950-1974 – Josef Vágner, byl nejprve kaplanem a později sám pracoval jako administrátor.
 • 1974-1974 – Antonín Kovář, 21. 7. – 11. 11. 1974 – pouze 3 měsíce.
 • 1974-1992 – Jaroslav Maxa, byl administrátorem v Heřmanově a Děkan Velkobítešský.
 • 10/1992 – 01/1993 – Bohumil Poláček
 • 02/1993 – 09/1993 – Jiří Ochman
 • 09/1993 – 08/1995 – Jiří Dvořák
 • Od roku 1995 do roku 2005 spravoval farnost Heřmanov Mons. Metoděj Kotík, ale sloužili zde kaplani od P. Jiřího Dvořáka až po P. Marka Slatinského
 • 08/1995 – 08/1996 – Jan Pacner
 • 08/1996 – 08/1998 – Petr Svoboda
 • 08/1998 – 07/1999 – Pavel Křivý
 • 07/1999 – 07/2001 – Karel Orlita
 • 08/2001 – 07/2003 – Jan Hanák
 • 08/2003 – 08/2005 – Marek Slatinský
 • 09/2005 – 07/2016 – Tomáš Holcner
 • 08/2016 – 09/2022 – Václav Hejč
 • 10/2022 – dosud – Josef Pohanka