Chvála Kristu,

čím méně je bohoslovců, tím větší jsme vzácností. Mám radost, že mohu být i vaší farnosti tak blízko. Čas plyne a já Milan, bohoslovec z křižanovské farnosti, jsem již v posledním ročníku. Díky společnému panu faráři, také díky kostelu a faře, si dovolím Heřmanov nazvat sesterskou farností.

V mé formaci a v mém životě se schyluje k velkým okamžikům. Za zázrak vnímám už jen to, že jsem úspěšně uzavřel předměty předchozích ročníků. Větší výzvy jsou však přede mnou – v roce 2023 vyhlížím státnice a závěr studia. Závěr nebude snadný, prosím tedy o modlitbu a provázení. Po skončení seminární formace, by mělo přijít jáhenské svěcení a služba v některé z farností. Jak a kdy to všechno bude, se včas dozvíte. 

Těším se, až mezi Vás opět zavítám, rád jsem k vám jezdíval jako bohoslovec a mohu vás ujistit, že to se nezmění....…

Děkuji, prosím o modlitbu a přeji Boží požehnání.

Milda Pazdera