Zápis ze 3. schůze Pastorační rady farnosti Heřmanov

ze dne 9. června 2024

 

Přítomni: P. Josef Pohanka, P. Josef Večeřa, Jana Habánová, Zdeněk Klíma, Lucie Laubová, František Lunda, Jana Tvarůžková, Marie Tvarůžková, Hana Václavková

Omluven: Jan Šimek

 

  1. Po úvodní modlitbě zhodnocení posledních týdnů ve farnosti. Křížová cesta z Horní Libochové do Bojanova zdařilá. (Návrh na příští rok: Heřmanov – Milešín), u nedělního termínu Božího těla se budeme snažit zachovat obvyklý čas začátku mše svaté.

 

  1. Táborák na konci školního roku tentokrát pro mnoho akcí spojených s primicí v Křižanově přesuneme na závěr prázdnin – pátek 30. srpna. Mše svatá už v 17:00.

 

  1. Farníci jsou zváni na primici do Křižanova. Možnost podpořit pečením cukroví, družičky, ministranti. Na dar novoknězi bude určena sbírka v neděli 23. června.

 

  1. V neděli 7. července v 14:00 v Křižanově díkůvzdání za dar kněžství našich kněží. Farníci jsou zváni na bohoslužbu i následovné setkání ve Farním centru sv. Zdislavy.

 

  1. Karmelská pouť s obvyklým průběhem v neděli 14. července. Hlavní celebrant opat Marian Rudolf Kosík O.Praem. z Nové Říše. Tvoření s dětmi bude už v neděli 23. června od 17:00. Návrh: Jelikož v sobotu 27. července bude v Heřmanově sraz rodáků, v kostele připravit výstavku fotografií s tematikou Karmelské pouti.

 

  1. V úterý 13. srpna naše farnost bude hostit putovní prosebnou pouť Nový Jeruzalém. Celý následující měsíc se budeme modlit na jeho úmysly. U sochy ve farním kostele, obraz bude putovat po rodinách (podobně jako Svatá Rodina v adventu).

 

  1. V neděli 8. srpna tradiční poděkování za úrodu s posezením na farním dvoře.

 

  1. V pátek 13. září pouť do Žarošic. Naše farnost bude zajišťovat liturgii: růženec, ministranti, lektoři, schóla, nesení sochy Panny Marie Fatimské v průvodu. Odjezd autobusu kolem 16:00, návrat kolem 23:00.

 

  1. Od října začne příprava na biřmování. Mohou se přihlašovat žáci 8. ročníku a starší, termín udělování přelom září/října 2025. Zkusíme požádat Obec Heřmanov, zda by bylo možné scházet se na přípravu v budově školy.

 

  1. Stanovení termínu Farního odpoledne: 9. nebo 16. listopad 2024. Další podrobnosti a program domluvíme na dalším setkání v neděli 22. září v 18:00.

 

Zapsal P. Josef Pohanka